aanrijding
intimidatie
bedrijfsrecherche
dossieronderzoek: fraude
brand
aansprakelijkheid
aanrijding, vernieling
brand
inbraak
verduistering
diefstal
terug van diefstal
letsel, zorg, arbeidsongeschiktheid
ondersteuning advocatuur

TOV verricht toedracht- en fraudeonderzoeken in relatie tot onder andere de in de slide-show getoonde aandachtsgebieden. Het betreft dan materiele zaken als aanrijding, vernieling, inbraak, brand maar ook immateriele zaken zoals letsel, zorg(fraude), aansprakelijkheid en overspel. Door een toedrachtonderzoek wordt duidelijkheid verschaft omtrent de omstandigheden waaronder een voorval heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan op basis van gedegen waarheidsvinding een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident en de te nemen maatregelen.

Lees meer....